dimecres, 22 de desembre del 2010

Torró i xocolata... per felicitar el Nadal
torró m
DEFINICIÓ:
Massa feta d'ametlles, de pinyons, d'avellanes o de nous torrades, amb mel o feta de coco, fruites confitades, xocolata, etc., que normalment es presenta amb barres rectangulars.
Torrons de Xixona, d'Alacant, d'Agramunt. Una barra de torrons. Torró de massapà, de crema.
ETIMOLOGIA:
D'origen incert, probablement derivat de torrar, amb sufix -ó d'acció; potser també derivat de terra en el sentit de 'terròs', per comparació amb un conglomerat de terra, que donà en català antic terró, terronet, amb assimilació de la -e- a la -ó, afavorida pel verb torrar.
—Digues, xic, com és que riuen
tan contents tots els minyons?
—Pare, perquè avui els donen
neules, vi blanc i torrons.
Ai, dolces festes com són aquestes
les de Nadal, les de Nadal,
les gents se'n riuen quan els nois diuen:
«Neules, neules, torrons i vi blanc».
• «Digues, xic» (popular catalana), dins el recull de Joan Amades, Les cent millors cançons de Nadal (1949)