dilluns, 19 de setembre del 2011

BRAMS Salvem els pronoms febles.Salvem els pronoms febles

...Però hem viscut per salvar-vos els mots,
per retornar-vos el nom de cada cosa,... (Salvador Espriu)


A la franja litoral
de la costa occidental
mediterrània
hi ha una espècie natural.
El pronom feble esdevé
una autòctona variant
que va aparèixer-hi
fa prop de mil anys.
Alguns pronoms
de què avui us fem esment
tenen problemes
d'aparellament.
"Salveu els mots",
ens va encarregar l'Espriu,
però, ull viu,
salvem-los tots.
A mercè del predador
i sense cap protecció
el pronom feble
està en perill d'extinció.
La irrupció
d'espècimens aliens
té molt a veure
amb la situació.
Els entesos
recomanen atenció:
no menystenir-los, fer-los lloc.