diumenge, 25 de novembre del 2012

Dia internacional contra la violència de gènere

La transcendència del dia d'avui per a la societat catalana no em fa negligir que avui és també la data que vol recordar al món la necessitat d'eradicar-hi la violència contra la dona. Tota mena de violència és rebutjable però més dolorosa és la que es perpetra contra la dona pel fet de ser-ho. Molts són els tipus de violència, la que més ens esgarrifa és aquella que sovint és notícia terrible als mitjans de comunicació : dones i nenes botí a qualsevulla guerra per al rapte i la violació, dones fetes esclaves com a mercaderia sexual, dones lapidades, condemnades per voler trencar les regles de la societat masclista, dones menyspreades, humiliades, colpejades i assassinades víctimes de la violència de gènere. Hi ha la violència que se silencia sota el pretext del respecte a cultures diferents : les nenes obligades a no tenir escola, desproveïdes de l'educació, l'eina que les faria lliures, nenes destinades a la ignorància i a caminar darrera de l'home o nenes amputades del gaudi sexual, convertides en objectes del desig de l'home. I la violència feta invisible per la seva quotidianitat : la dona presentada com objecte de la sexualitat disfressada d'erotisme daurat i esnob, o la dona model de submissió domèstica enclaustrada en el seu "regne" davant de la rentadora, el w.c. o el forn, la "reina de la casa", o la violència de la pirueta perversa, aquella dona que en llocs de responsabilitat se'ns presenta emulant l'home, desproveïda de la seva condició. Ni avui, ni demà, ni mai deixem de combatre la violència de gènere, és també penyora del nostre millor futur. (Del blog El coc del diumenge) La imatge és treta del blog de Gemma Lienas, escriptora.